ΑΤΤΙΚΟ

Καρδιολογία από 19-05,28-05 και 12-06-24

Νεφρολογία από 03-06-24

Γυναικολογία από 16-06-24

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Καρδιολογία από 08-06-24

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γαστρεντερολογία από 15-06-24

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΛ από 11-06-24