ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χειρουργική από 13-07 και 14-07-22

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Καρδιολογία από 09-07-22

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 15-07-22