ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 14-10-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γυναικολογία από 14-10-21(2 θέσεις από ανάκλησεις προγενέστερων διορισμών)

ΚΑΤ

Νευροχειρουργική από 11-10-21

ΑΤΤΙΚΟ

Ακτινολογία από 30-09-21

Παθολογία από 06-10-21

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 17-10-21(2 θέσεις)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Παιδιατρική από 15-10-21