ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ενδοκρινολογία από 18-09-22

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γυναικολογία από 19-09-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)