ΜΕΤΑΞΑ

Γυναικολογία από 19-12-22

Πλαστική Χειρουργική από 17-01-23

ΛΑΪΚΟ

Γυναικολογία από 18-02-23