ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 21-03-22

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογία από 09-03(2 θέσεις-η μία από ανάκληση προγενέστερου διορισμού) και 20-03-22

Οφθαλμολογία από 11-03-22

Ψυχιατρική από 09-03-22

Χειρουργική από 15-03-22

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Οφθαλμολογία από 22-03-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Χειρουργική από 16-03-22(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 28-01 και 11-03-22 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΑΤ

Νευρολογία από 06-03-22

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νευρολογία από 15-03-22

Οφθαλμολογία από 18-03-22

Παιδιατρική από 03-03-22

ΩΡΛ από 11-03-22 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ορθοπεδική από 09-02 και 16-02-22