ΣΩΤΗΡΙΑ

Γαστρεντερολογία από 13-12-21

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Παιδοψυχιατρική από 09-12-21

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 17-12-21

ΛΑΪΚΟ

Οφθαλμολογία από 30-11-21

Παθολογία από 20-12-21

ΜΕΤΑΞΑ

Παθολογία από 17-12,20-12 και 22-12-21

ΘΡΙΑΣΙΟ

Παιδιατρική από 21-12-21