ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Ψυχιατρική από 17-02-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παθολογία από 23-02 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού),09-03 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού).10-03,11-03 και 13-03-22

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 17-03-22