Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Χειρουργική 05-11 και 17-11-21

Καρδιολογία από 11-10 και 24-11-21

Οφθαλμολογία από 15-11-21