ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 25-01-23(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ορθοπεδική από 04-01-23