ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Νευροχειρουργική από 24-12-21

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΩΡΛ από 15-12-21

ΚΑΤ

Ορθοπεδική από 10-12-21

Αναισθησιολογία από 15-12-21