Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Ψυχιατρική από 26-07-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 27-07-22

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 26-07-22 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Γαστρεντερολογία από 09-07 και 13-07-22 (από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)