ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ακτινολογία από 23-03-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Παιδιατρική από 04-03 και 11-03-22(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Χειρουργική από 23-03-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)