ΣΩΤΗΡΙΑ

Πνευμονολογία από 07-12-21

401 ΓΣΝΑ

Παθολογία από 22-12-21

ΩΡΛ από 21-12-21

Νευρολογία από 22-12-21

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Παθολογική Ογκολογία από 01-12-21

ΛΑΪΚΟ

Αναισθησιολογία από 27-12-21