ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Καρδιολογία από 31-01-22

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γαστρεντερολογία από 27-01-22

ΤΖΑΝΕΙΟ

Γυναικολογία από 21-01-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΣΩΤΗΡΙΑ

Πνευμονολογία από  21-01-22(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)