Σας ανακοινώνουμε την διενέργεια κλήρωσης για την κάλυψη 4 νεοσύστατων θέσεων στην ειδικότητα της Ουρολογίας στο Π.Γ.Ν Αττικό

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Περιφέρεια Αττικής/Ιατρικές Ειδικότητες/Ψηφιακή Υποβολή. Συμπληρώνετε την αίτηση ΔΥ70 εγγραφής σε λίστα αναμονής και την ΥΔ συμμετοχής σε κλήρωση (1ο και 3ο έντυπο στην πλατφόρμα μας) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δέστε στην Αναλυτική Περιγραφή στην πλατφόρμα μας). Όσοι ιατροί έχουν καταθέσει ήδη αιτήσεις στην υπηρεσία μας για την ειδικότητα της Ουρολογίας  και οι φάκελοι τους είναι πλήρεις (δηλ έχουν καταθέσει και το/τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης της Χειρουργικής) καταθέτουν μόνο τα 2 προαναφερόμενα έντυπα.   

Το κείμενο της προκήρυξης στο επισυναπτόμενο αρχείο