Σήμερα μετά τις 15.00 θα δείτε στο σύστημα διαχείρισης ιατρικών ειδικοτήτων (EDMS) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ψηφιακά ως τις  06-08-20 και ώρα 12.22.57. Αν δεν δείτε την αίτηση σας θα έχετε λάβει μήνυμα στο ψηφιακό αποθετήριο με την αιτιολογία απόρριψης της.