Από 21-04-20 ως και 05-05-20 η Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης-Π.Ε. Έβρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη 2 νεοσύστατων θέσεων ειδικότητας Ρευματολογίας (2 χρόνια ειδίκευση) στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.Οι θέσεις θα καλυφθούν μετά από διενέργεια κλήρωσης. Για πληροφορίες και τις απαραίτητες προϋποθέσεις στα τηλέφωνα 25513 55326-25513 55343