Αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα στην υπηρεσία μας θα προχωρήσετε σε ψηφιακή υποβολή του στο:

<<Περιφέρεια Αττικής/Ψηφιακή Εξυπηρέτηση/Οδηγός του Πολίτη/Καταχώριση αιτήσεων ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας/Ψηφιακή Επικοινωνία>>. Προσοχή  όχι στο Ψηφιακή Υποβολή όπου καταθέτετε  τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά σας.

Γράφετε συνοπτικά το ερώτημα σας και θα λάβετε είτε γραπτή απάντηση στο Ψηφιακό Αποθετήριο ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Μην στέλνετε  ερωτήματα στο manos.garofalakis@patt.gov.gr γιατί θα μένουν αναπάντητα