ΛΑΪΚΟ

Αλλεργιολογία από 26-01-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 30-01-19

Παθολογική Ογκολογία από 27-01-19

ΜΕΤΑΞΑ

ΧΕιρουργική Θώρακος από  02-02-19

251 ΓΝΑ

Καρδιολογία από 29-01-19

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Παθολογία από 28-01-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογία από 20-01-19

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ακτινολογία από 02-02-19