ΛΑΪΚΟ

Αναισθησιολογία από 30-08-21

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

Παθολογία από 26-08-21

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Οφθαλμολογία από 28-08-21

ΝΙΚΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 18-08,20-08 και 23-08-21

Ορθοπεδική από 19-08-21

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Αναισθησιολογία από 29-08-21