Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 27-10-16

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-11-16

417 ΝΙΜΤΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-10-16

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 31-10-16

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 30-10-16