ΚΑΤ

Ακτινοδιαγνωστική από 20-10-18

Αναισθησιολογία από 21-10-18

Ορθοπεδική από 22-10-18

251 ΓΝΑ

Αναισθησιολογία από 30-10-18

ΛΑΊΚΟ

Γενική Ιατρική από 30-10-18