ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 22-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 26-12-17

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-12-17

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 22-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)