ΤΖΑΝΕΙΟ

Καρδιολογία από 28-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 27-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Καρδιολογία από 01-10-18

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ορθοπεδική από 01-10-18

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 22-09-18

Γυναικολογία από 15-09-18

Γενική Χειρουργική από 21-09-18

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ρευματολογία από 22-09-18

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Γενική Χειρουργική από 26-09-18

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Παθολογία από 30-09-18

Πνευμονολογία από 30-09-18

Νεφρολογία από 01-10-18

Νευρολογία από 01-10-18

ΛΑΪΚΟ

Παθολογία από 01-10-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Αλλεργιολογία από 28-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Ψυχιατρική από 27-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Γενική Χειρουργική από 28-09-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Καρδιολογία από 24-09-18