ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις για την κλήρωση στην ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ θα ξεκινήσουν στις 29-10-19 ως και 08-11-19.Αναλυτική ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis ημερομηνία 13/09/2019 και ώρα 14.52.01

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Παιδοψυχιατρική από 01-10-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Παθολογία από 30-09 και 01-10-19(από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Νευρολογία από 30-09-19

Καρδιολογία από 21-09-19

ΩΡΛ από 28-09-19

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Χειρουργική από 30-09-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΤΤΙΚΟ

Καρδιολογία από 01-10-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 30-09-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Παιδιατρική από 30-09-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Χειρουργική Παίδων από 01-10-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)