ΑΓΛΑΊΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 02-01-18(2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 22-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΣΩΤΗΡΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 28-12-17 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 29-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΛΠΙΣ

ΩΡΛ ΑΠΟ 22-12-17

ΛΑΊΚΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 22-12-17(2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΘΡΙΑΣΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-12-17

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 29-12-17 ΚΑΙ 02-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΤΖΑΝΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-12-17

ΑΤΤΙΚΟ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 27-12-17

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 22-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)