ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Παθολογία από 25-05-19

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ακτινολογία από 28-05-19

Παθολογική Ογκπλογία από 21-05-19

401 ΓΣΝΑ

Πλαστική Χειρουργική από 03-06-19

ΤΖΑΝΕΙΟ

Ορθοπεδική από 02-06-19

ΕΛΠΙΣ

Καρδιολογία από 28-05-19

417 ΝΙΜΤΣ

Χειρουργική από 31-05-19

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Αναισθησιολογία από 29-05-19