ΛΑΪΚΟ

Παθολογία από 31-05-21

417 ΝΙΜΤΣ

Οφθαλμολογία από 28-05-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 01-06-21

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καρδιολογία από 02-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Γυναικολογία από 02-06-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΛΑΪΚΟ

Νεφρολογία από 31-05-21

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γυναικολογία από 02-06-21

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 28-05 και 29-05-21