ΛΑΪΚΟ

ΩΡΛ από 31-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Γυναικολογία από 31-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Χειρουργική από 31-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)