ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Ψυχιατρική από 30-07-19

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Παθολογία από 22-08-19

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 22-08 και 28-08-19

ΚΑΤ

Φυσική Ιατρική από 23-08-19

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 24-08-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 02-09-19

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Γενική Ιατρική από 26-08-19

ΤΖΑΝΕΙΟ

Χειρουργική από 25-08 και 2 θέσεις από 27-08-19