ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παιδιατρική από 08-11-19

Παθολογία από 23-11-19

Δερματολογία από 02-12-19

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογία από 01-12-19

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 02-12-19(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΛΑΪΚΟ

Χειρουργική από 02-12-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ

Νευρολογία από 02-12-19(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 29-11-19