ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-12-17(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΟ)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-12-17(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 02-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΛΑΊΚΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 22-12-17(2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)