ΑΤΤΙΚΟ

Οφθαλμολογία από 28-04-20

Παιδιατρική από 17-04-20

Παθολογία από 31-03,01-04,13-04 και 27-04-20

Ν.ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Παθολογία από 23-04-20(2 θέσεις από 23-04-20)

Χειρουργική από 22-04-20

401 ΓΣΝΑ

Χειρουργική απ0ό 01-05-20

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Παθολογία από 04-04-20