ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 24-11-17

ΚΑΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 27-11-17

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 04-12-17