ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Παιδιατρική από 02-12-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 29-11-19

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογία από 02-12-19

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Παιδιατρική από 26-11 και 29-11-19

251 ΓΝΑ

Ψυχιατρική από 29-11-19

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ενδοκρινολογία από 03-12-19

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Χειρουργική από 30-11-19