ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Παθολογία από 18-12-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Χειρουργική από 03-01-21

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Οφθαλμολογία από 15-12-20

ΜΕΤΑΞΑ

Χειρουργική από 07-12 και 16-12-20

Παθολογία από 14-12-20

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 31-12-20

ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 03-01-21