ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 29-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 29-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 01-02-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΛΠΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΣΩΤΗΡΙΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-01-18(2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-02-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 29-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 29-01-18(2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)