ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογια από 26-10 και 28-10-18(2θέσεις)

Γενική Ιατρική από 30-10-18

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Μικροβιολογία από 01-11-18

Γενική Χειρουργική από  03-11-18

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 26-10 και 02-11-18(από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 02-11-18(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)