ΤΖΑΝΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-02-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 29-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 01-02-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 29-01-18(ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 05-02-18

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 31-01-18

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-02-18

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 28-01-18

417 ΝΙΜΤΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 04-02-18

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 01-02-18(2 ΘΕΣΕΙΣ)

ΤΖΑΝΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 31-01-18