ΣΩΤΗΡΙΑ

Χειρουργική από 19-02-20

ΕΥΑΓΓΕΛΊΣΜΟΣ

Ορθοπεδική από 01-03-20

Χειρουργική από 13-02-20

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογία από 28-02-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Παθολογία από 05-03-20

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 01-03-20