ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

Δερματολογία από 06-07-20(2 θέσεις από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθολογία από 30-06-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 06-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 30-06-20

401 ΓΣΝΑ

Χειρουργική από 06-07-20(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΚΑΤ

Παθολογία από 11-06-20

Πλαστική Χειρουργική από 30-06-20