ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 02-09-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

Νευροχειρουργική από 03-09-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Οφθαλμολογία από 01-09-21

ΘΡΙΑΣΙΟ

Νευρολογία από 30-08-21

Ψυχιατρική από 15-08-21 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ενδοκρινολογία από 06-09-21

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ψυχιατρική από 02-09-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)