ΛΑΪΚΟ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 02-12-16

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 30-11-16

ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 01-12-16