ΕΛΠΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 06-12-17

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 04-12-17

ΤΖΑΝΕΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 03-12-17

ΜΕΤΑΞΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 13-11-17

ΑΓΛΑΊΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 04-12-17

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 02-12-17( ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΟ)