ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Χειρουργική από 29-01-19

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Γυναικολογία από 05-02-19

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γυναικολογία από 07-02-19

ΘΡΙΑΣΙΟ

Καρδιολογία από 06-02-19

ΕΛΠΙΣ

Παθολογία από 04-02-19

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθολογία από 01-02-19