ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Αιματολογία από 02-03-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΜΕΤΑΞΑ

Γυναικολογία από 02-03-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)