ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Παθολογία από 20-05-20

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νευρολογία από 27-05-20(από ανάκληση προγενέστερου διοορισμού)

ΚΑΤ

Ορθοπεδική από 04-06-20(από ανάκληση προγενέστερου διοορισμού)

ΘΡΙΑΣΙΟ

Γενική Ιατρική από 06-06-20

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καρδιολογία από 03-06-20

Οφθαλμολογία από 02-06-20