ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟ 26-10-16

ΕΛΠΙΣ

ΩΡΛ ΑΠΟ 31-10-16

ΤΖΑΝΕΙΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 07-11-16

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ 08-11-16

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 07-11-16

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟ 07-11-16