ΑΓΛΑϊΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Παιδιατρική από 27-11,28-11, και 04-12-20(η μια θέση από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παθολογία από 15-11 και 17-11-20

Ψυχιατρική από 17-11-20

Ενδοκρινολογία από 26-11-20

Νευρολογία από 23-11-20

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

Παθολογία από 31-10 και 27-11-20

ΣΩΤΗΡΙΑ

Παθολογία από 01-11,05-11 και 12-11-20

Ψυχιατρική από 11-11-20

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Παθολογία από 17-11(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού) και 29-11-20

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Νευροχειρουργική από 30-11-20

ΤΖΑΝΕΙΟ

Γενική Ιατρική από 01-12-20

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

Καρδιολογία από 22-10 και 24-10-20

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Παθολογία από 02-11,10-11(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού) και 17-11-20

Οφθαλμολογία από 02-11,04-11 και 25-11-20

Γενική Ιατρική από 03-11-20